Polish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Distinguido Señor:
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Distinguida Señora:
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Distinguidos Señores:
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Apreciados Señores:
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quien pueda interesar
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Apreciado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Apreciada Srta. Pérez:
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimado Sr. Pérez:
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula for applying for a job
Quisiera postularme para el puesto de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Used to explain why you would like a certain job
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Used to explain why you would like a certain job
Mis puntos fuertes son...
Moje mocne strony to ...
Used to show what your key attributes are
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mi área de conocimiento es...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Used to show that you have a personal interest in the job
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Used to show that you have a personal interest in the job
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Used to display what skills you have gained from you current job
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Tengo un manejo excelente de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Manejo el... en un contexto de trabajo.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Used to show your experience in a certain business area
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Used to show what computer software you can use
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Used to show how balanced your skills are
Excelentes habilidades de comunicación
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Razonamiento deductivo
Rozumowanie dedukcyjne
The ability to understand and explain things quick and effectively
Razonamiento lógico
Logiczne myślenie
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Capacidad de análisis
Zdolności analityczne
The ability to assess things in detail
Buena comunicación interpersonal
Zdolności interpersonalne
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Aptitudes de negociación
Zdolności negocjacyjne
The ability to do business deals with other companies effectively
Habilidad para hablar en público
Umiejętność prezentacji
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Encontrará mi currículo adjunto.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Referencje na żądanie.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referencje na żądanie od ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Used to indicate when you are free for an interview
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Se despide cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
Atentamente,
Z wyrazami szacunku,
Formal, widely used, recipient known
Respetuosamente,
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
Saludos,
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who are on first-name terms