Thai | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Distinguido Señor:
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, male recipient, name unknown
Distinguida Señora:
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, female recipient, name unknown
Distinguidos Señores:
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, recipient name and gender unknown
Apreciados Señores:
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quien pueda interesar
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Apreciado Sr. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
Apreciada Sra. Pérez:
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
Apreciada Srta. Pérez:
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
Apreciada Sra. Pérez:
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimado Sr. Pérez:
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Less formal, one has done business with the recipient before
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standard formula for applying for a job
Quisiera postularme para el puesto de...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standard formula for applying for a job
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Used to explain why you would like a certain job
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Used to explain why you would like a certain job
Mis puntos fuertes son...
จุดแข็งของฉันคือ...
Used to show what your key attributes are
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mi área de conocimiento es...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Used to show that you can work in a demanding business environment
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Used to show that you have a personal interest in the job
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Used to show that you have a personal interest in the job
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Used to display what skills you have gained from you current job
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Tengo un manejo excelente de...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Manejo el... en un contexto de trabajo.
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Used to show your experience in a certain business area
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Used to show what computer software you can use
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Used to show how balanced your skills are
Excelentes habilidades de comunicación
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Razonamiento deductivo
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
The ability to understand and explain things quick and effectively
Razonamiento lógico
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Capacidad de análisis
ทักษะในการวิเคราะห์
The ability to assess things in detail
Buena comunicación interpersonal
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Aptitudes de negociación
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
The ability to do business deals with other companies effectively
Habilidad para hablar en público
ทักษะในการนำเสนอ
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Encontrará mi currículo adjunto.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Las referencias pueden ser solicitadas a...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Used to indicate when you are free for an interview
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Se despide cordialmente,
ด้วยความเคารพ
Formal, recipient name unknown
Atentamente,
ด้วยความเคารพ
Formal, widely used, recipient known
Respetuosamente,
ด้วยความเคารพ
Formal, not widely used, recipient name known
Saludos,
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who are on first-name terms