Portuguese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Less formal, one has done business with the recipient before
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jag skriver gällande er annons på ...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formula for applying for a job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formula for applying for a job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Used to explain why you would like a certain job
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Used to explain why you would like a certain job
Mina främsta styrkor är ...
Meus pontos fortes são...
Used to show what your key attributes are
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mitt kompetensområde är ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Used to show that you have a personal interest in the job
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Used to show that you have a personal interest in the job
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Used to display what skills you have gained from you current job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Used to show your experience in a certain business area
Jag är en erfaren användare av ...
Eu tenho experiência em /com ...
Used to show what computer software you can use
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Used to show how balanced your skills are
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excelente habilidade de comunicação
The ability to share information with and explain things to your colleagues
God slutledningsförmåga
Raciocínio dedutivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiskt tänkande
Pensamento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytisk förmåga
Habilidades analíticas
The ability to assess things in detail
Bra samarbetsförmåga
Bom relacionamento interpessoal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Bra förhandlingsteknik
Habilidades de negociação
The ability to do business deals with other companies effectively
Bra presentationsteknik
Habilidades de comunicação
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Estou disponível para entrevista em ..
Used to indicate when you are free for an interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Formal, widely used, recipient known
Vördsamt,
Com elevada estima,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Informal, between business partners who are on first-name terms