Thai | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Bäste herrn,
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Less formal, one has done business with the recipient before
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Jag skriver gällande er annons på ...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Standard formula for applying for a job
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Standard formula for applying for a job
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Used to explain why you would like a certain job
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Used to explain why you would like a certain job
Mina främsta styrkor är ...
จุดแข็งของฉันคือ...
Used to show what your key attributes are
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Mitt kompetensområde är ...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Used to show that you can work in a demanding business environment
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Used to show that you have a personal interest in the job
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Used to show that you have a personal interest in the job
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Used to display what skills you have gained from you current job
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Jag har utmärkta kunskaper i ...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Jag har grundläggande kunskaper i ...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Used to show your experience in a certain business area
Jag är en erfaren användare av ...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Used to show what computer software you can use
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Used to show how balanced your skills are
Utmärkt kommunikationsförmåga
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
The ability to share information with and explain things to your colleagues
God slutledningsförmåga
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
The ability to understand and explain things quick and effectively
Logiskt tänkande
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analytisk förmåga
ทักษะในการวิเคราะห์
The ability to assess things in detail
Bra samarbetsförmåga
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Bra förhandlingsteknik
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
The ability to do business deals with other companies effectively
Bra presentationsteknik
ทักษะในการนำเสนอ
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Jag finns tillgänglig för intervju ...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Used to indicate when you are free for an interview
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพ
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Formal, widely used, recipient known
Vördsamt,
ด้วยความเคารพ
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who are on first-name terms