Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

เรียน คุณผู้ชาย
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
เรียน คุณผู้หญิง
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
เรียน ท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
เรียนคุณ สมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
เรียน นางสาว สมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
จุดแข็งของฉันคือ...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
ทักษะในการวิเคราะห์
分析技能
The ability to assess things in detail
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
ทักษะในการนำเสนอ
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
ด้วยความเคารพ
此致
Formal, recipient name unknown
ด้วยความเคารพ
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
ด้วยความเคารพ
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
ด้วยความเคารพ
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms