German | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

เรียน คุณผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Formal, male recipient, name unknown
เรียน คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Formal, female recipient, name unknown
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient name and gender unknown
เรียน ท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, male recipient, name known
เรียนคุณ สมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, married, name known
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, single, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Less formal, one has done business with the recipient before
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formula for applying for a job
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formula for applying for a job
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Used to explain why you would like a certain job
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Used to explain why you would like a certain job
จุดแข็งของฉันคือ...
Zu meinen Stärken zählen...
Used to show what your key attributes are
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mein Fachgebiet ist...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Used to show that you can work in a demanding business environment
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Used to show that you have a personal interest in the job
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Used to show that you have a personal interest in the job
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Used to display what skills you have gained from you current job
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Used to show your experience in a certain business area
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Used to show what computer software you can use
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Used to show how balanced your skills are
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
The ability to share information with and explain things to your colleagues
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
schlussfolgerndes Denken
The ability to understand and explain things quick and effectively
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
logisches Denken
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
ทักษะในการวิเคราะห์
analytische Fähigkeiten
The ability to assess things in detail
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
hohe soziale Kompetenz
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Verhandlungsgeschick
The ability to do business deals with other companies effectively
ทักษะในการนำเสนอ
Präsentationsfähigkeiten
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Used to indicate when you are free for an interview
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
ด้วยความเคารพ
Mit freundlichen Grüßen
Formal, recipient name unknown
ด้วยความเคารพ
Mit freundlichen Grüßen
Formal, widely used, recipient known
ด้วยความเคารพ
Hochachtungsvoll
Formal, not widely used, recipient name known
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Informal, between business partners who are on first-name terms