Russian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

เรียน คุณผู้ชาย
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
เรียน คุณผู้หญิง
Уважаемая госпожа...
Formal, female recipient, name unknown
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
เรียน ท่านทั้งหลาย
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
เรียนคุณ สมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula for applying for a job
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Прошу принять меня на должность...
Standard formula for applying for a job
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
จุดแข็งของฉันคือ...
Мои сильные стороны:...
Used to show what your key attributes are
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Я специализируюсь на...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Used to show that you can work in a demanding business environment
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Used to show that you have a personal interest in the job
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Used to show that you have a personal interest in the job
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Used to display what skills you have gained from you current job
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Мой родной язык..., я также говорю по...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Я отлично владею...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Я свободно говорю по...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Used to show your experience in a certain business area
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Used to show what computer software you can use
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Used to show how balanced your skills are
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Отличные коммуникативные навыки
The ability to share information with and explain things to your colleagues
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Логическая аргументация
The ability to understand and explain things quick and effectively
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Логическое мышление
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
ทักษะในการวิเคราะห์
Аналитические способности
The ability to assess things in detail
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Высокие личностные качества
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Переговорческие навыки
The ability to do business deals with other companies effectively
ทักษะในการนำเสนอ
Презентационные навыки
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Used when closing to hint at the possibility of an interview
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Я свободен...
Used to indicate when you are free for an interview
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Formal, recipient name unknown
ด้วยความเคารพ
С уважением ваш...
Formal, widely used, recipient known
ด้วยความเคารพ
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
ด้วยความเคารพ
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms