Spanish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

เรียน คุณผู้ชาย
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
เรียน คุณผู้หญิง
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
เรียน ท่านทั้งหลาย
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
เรียนคุณ สมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula for applying for a job
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula for applying for a job
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Used to explain why you would like a certain job
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Used to explain why you would like a certain job
จุดแข็งของฉันคือ...
Mis puntos fuertes son...
Used to show what your key attributes are
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mi área de conocimiento es...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Used to show that you can work in a demanding business environment
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Used to show that you have a personal interest in the job
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Used to show that you have a personal interest in the job
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Used to display what skills you have gained from you current job
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Tengo un manejo excelente de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Used to show your experience in a certain business area
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Used to show what computer software you can use
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Used to show how balanced your skills are
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Excelentes habilidades de comunicación
The ability to share information with and explain things to your colleagues
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Razonamiento deductivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Razonamiento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
ทักษะในการวิเคราะห์
Capacidad de análisis
The ability to assess things in detail
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Buena comunicación interpersonal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Aptitudes de negociación
The ability to do business deals with other companies effectively
ทักษะในการนำเสนอ
Habilidad para hablar en público
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Used to indicate when you are free for an interview
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
ด้วยความเคารพ
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
ด้วยความเคารพ
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
ด้วยความเคารพ
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
ด้วยความเคารพ
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms