Chinese | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Yetkili makama / merciiye,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Sayın Demet Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sayın Alihan Erturan,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standard formula for applying for a job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
我想申请...一职
Standard formula for applying for a job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Used to explain why you would like a certain job
... için sizinle çalışmak isterdim.
我想为您工作,因为...
Used to explain why you would like a certain job
Güçlü yanlarım ...
我的强项是...
Used to show what your key attributes are
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
我很适合这个职位,因为...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Used to explain what skills make you good candidate for the job
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Uzmanlık alanım dahilinde ...
我的专长是…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
即使在压力下我也能保持高标准。
Used to show that you can work in a demanding business environment
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Used to show that you have a personal interest in the job
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Used to show that you have a personal interest in the job
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Used to display what skills you have gained from you current job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
我的母语是...,但我也会说...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
... diline son derece hakimimdir.
我熟练掌握...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
İyi seviyede ... bilgim vardır.
我能用...语进行工作交流
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
我在...领域有...年工作经验
Used to show your experience in a certain business area
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
我是...的熟练使用者
Used to show what computer software you can use
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
我相信我是...和...技能的良好结合
Used to show how balanced your skills are
Mükemmel iletişim becerisi
出色的沟通技能
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Tümdengelim muhakemesi
演绎推理能力
The ability to understand and explain things quick and effectively
Mantıklı düşünebilme
逻辑性思考
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitik düşünce
分析技能
The ability to assess things in detail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
良好的人际交往技能
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Anlaşma becerisi
谈判技能
The ability to do business deals with other companies effectively
Sunum becerisi
观点陈述能力
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
附件中含有我的个人简历。
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
可以从...处获得推荐信
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
我可以在...的时候接受面试
Used to indicate when you are free for an interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Saygılarımla,
此致
Formal, recipient name unknown
Tüm içtenliğimle,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Saygılarımla,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Saygılar,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms