English | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Yetkili makama / merciiye,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Sayın Dilek Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Sayın Melek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Sayın Demet Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sayın Alihan Erturan,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formula for applying for a job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
I would like to apply for the position of…
Standard formula for applying for a job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
I am particularly interested in this job, as…
Used to explain why you would like a certain job
... için sizinle çalışmak isterdim.
I would like to work for you, in order to…
Used to explain why you would like a certain job
Güçlü yanlarım ...
My strengths are…
Used to show what your key attributes are
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
I would be well suited to the position because…
Used to explain what makes you a good candidate for the job
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Uzmanlık alanım dahilinde ...
My area of expertise is…
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Whilst working at… I became highly competent in…
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Even under pressure I can maintain high standards.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Used to show that you have a personal interest in the job
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Used to show that you have a personal interest in the job
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Used to display what skills you have gained from you current job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
My native language is…, but I can also speak…
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
... diline son derece hakimimdir.
I have an excellent command of…
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
İyi seviyede ... bilgim vardır.
I have a working knowledge of…
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
I have …years experience of working…
Used to show your experience in a certain business area
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
I am an experienced user of…
Used to show what computer software you can use
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
I believe I possess the right combination of...and… .
Used to show how balanced your skills are
Mükemmel iletişim becerisi
Excellent communication skills
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Tümdengelim muhakemesi
Deductive reasoning
The ability to understand and explain things quick and effectively
Mantıklı düşünebilme
Logical thinking
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitik düşünce
Analytical skills
The ability to assess things in detail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Good interpersonal skills
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Anlaşma becerisi
Negotiation skills
The ability to do business deals with other companies effectively
Sunum becerisi
Presentation skills
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
I can supply references from…if required.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
References can be requested from…
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
I am available for interview on…
Used to indicate when you are free for an interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Tüm içtenliğimle,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Saygılar,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms