Esperanto | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Sayın Yetkili,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Sayın Yetkililer,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Yetkili makama / merciiye,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sayın Ahmet Bey,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Sayın Dilek Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Sayın Melek Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Sayın Demet Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sayın Alihan Erturan,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formula for applying for a job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formula for applying for a job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Used to explain why you would like a certain job
... için sizinle çalışmak isterdim.
Mi ŝatus labori por vi, por...
Used to explain why you would like a certain job
Güçlü yanlarım ...
Miaj fortoj estas...
Used to show what your key attributes are
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Used to show that you have a personal interest in the job
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Used to show that you have a personal interest in the job
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Used to display what skills you have gained from you current job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
... diline son derece hakimimdir.
Mi havas bonegan komandon de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Mi havas mezan scion de...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Mi havas... jarojn de sperto en...
Used to show your experience in a certain business area
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Mi estas sperta uzanto de...
Used to show what computer software you can use
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Used to show how balanced your skills are
Mükemmel iletişim becerisi
Bonegaj komunikadaj kapabloj
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Tümdengelim muhakemesi
Dedukta rezonado
The ability to understand and explain things quick and effectively
Mantıklı düşünebilme
Logika rezonado
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitik düşünce
Analizaj kapabloj
The ability to assess things in detail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Bonaj interhomaj kapabloj
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Anlaşma becerisi
Negocadaj kapabloj
The ability to do business deals with other companies effectively
Sunum becerisi
Prezentaj kapabloj
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Vi povas akiri referencojn el...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Used to indicate when you are free for an interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Saygılarımla,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Tüm içtenliğimle,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Saygılarımla,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Saygılar,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms