Greek | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Sayın Yetkili,
Αξιότιμε κύριε,
Formal, male recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Αξιότιμη κυρία,
Formal, female recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, recipient name and gender unknown
Sayın Yetkililer,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Yetkili makama / merciiye,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sayın Ahmet Bey,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, male recipient, name known
Sayın Dilek Hanım,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, married, name known
Sayın Melek Hanım,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, female recipient, single, name known
Sayın Demet Hanım,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sayın Alihan Erturan,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Less formal, one has done business with the recipient before
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standard formula for applying for a job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standard formula for applying for a job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Used to explain why you would like a certain job
... için sizinle çalışmak isterdim.
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Used to explain why you would like a certain job
Güçlü yanlarım ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Used to show what your key attributes are
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Η ειδικότητά μου είναι...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Used to show that you have a personal interest in the job
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Used to show that you have a personal interest in the job
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Used to display what skills you have gained from you current job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
... diline son derece hakimimdir.
Είμαι άριστος γνώστης της...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Έχω μια καλή γνώση της...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Used to show your experience in a certain business area
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Used to show what computer software you can use
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Used to show how balanced your skills are
Mükemmel iletişim becerisi
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Tümdengelim muhakemesi
Επαγωγική λογική
The ability to understand and explain things quick and effectively
Mantıklı düşünebilme
Λογική σκέψη
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitik düşünce
Αναλυτικές ικανότητες
The ability to assess things in detail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Anlaşma becerisi
Διαπραγματευτικές ικανότητες
The ability to do business deals with other companies effectively
Sunum becerisi
Ικανότητες παρουσίασης
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Used to indicate when you are free for an interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Saygılarımla,
Με εκτίμηση,
Formal, recipient name unknown
Tüm içtenliğimle,
Με εκτίμηση,
Formal, widely used, recipient known
Saygılarımla,
Με εκτίμηση,
Formal, not widely used, recipient name known
Saygılar,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, between business partners who are on first-name terms