Polish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Sayın Yetkili,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Sayın Yetkililer,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Yetkili makama / merciiye,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sayın Ahmet Bey,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Sayın Dilek Hanım,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Sayın Melek Hanım,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Sayın Demet Hanım,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sayın Alihan Erturan,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standard formula for applying for a job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standard formula for applying for a job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Used to explain why you would like a certain job
... için sizinle çalışmak isterdim.
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Used to explain why you would like a certain job
Güçlü yanlarım ...
Moje mocne strony to ...
Used to show what your key attributes are
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Used to show that you have a personal interest in the job
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Used to show that you have a personal interest in the job
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Used to display what skills you have gained from you current job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
... diline son derece hakimimdir.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
İyi seviyede ... bilgim vardır.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Used to show your experience in a certain business area
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Biegle posługuję się programem/programami...
Used to show what computer software you can use
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Used to show how balanced your skills are
Mükemmel iletişim becerisi
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Tümdengelim muhakemesi
Rozumowanie dedukcyjne
The ability to understand and explain things quick and effectively
Mantıklı düşünebilme
Logiczne myślenie
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitik düşünce
Zdolności analityczne
The ability to assess things in detail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Zdolności interpersonalne
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Anlaşma becerisi
Zdolności negocjacyjne
The ability to do business deals with other companies effectively
Sunum becerisi
Umiejętność prezentacji
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Referencje na żądanie.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Referencje na żądanie od ...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Used to indicate when you are free for an interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Saygılarımla,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
Tüm içtenliğimle,
Z wyrazami szacunku,
Formal, widely used, recipient known
Saygılarımla,
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
Saygılar,
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who are on first-name terms