Russian | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Sayın Yetkili,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Уважаемая госпожа...
Formal, female recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Sayın Yetkililer,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Yetkili makama / merciiye,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sayın Ahmet Bey,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Sayın Dilek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Sayın Melek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Sayın Demet Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sayın Alihan Erturan,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formula for applying for a job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Прошу принять меня на должность...
Standard formula for applying for a job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
... için sizinle çalışmak isterdim.
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Used to explain why you would like a certain job
Güçlü yanlarım ...
Мои сильные стороны:...
Used to show what your key attributes are
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Я специализируюсь на...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
За время работы в ... я развил свои навыки...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Used to show that you can work in a demanding business environment
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Used to show that you have a personal interest in the job
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Used to show that you have a personal interest in the job
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Used to display what skills you have gained from you current job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Мой родной язык..., я также говорю по...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
... diline son derece hakimimdir.
Я отлично владею...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Я свободно говорю по...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Used to show your experience in a certain business area
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Я являюсь продвинутым пользователем...
Used to show what computer software you can use
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Used to show how balanced your skills are
Mükemmel iletişim becerisi
Отличные коммуникативные навыки
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Tümdengelim muhakemesi
Логическая аргументация
The ability to understand and explain things quick and effectively
Mantıklı düşünebilme
Логическое мышление
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitik düşünce
Аналитические способности
The ability to assess things in detail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Высокие личностные качества
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Anlaşma becerisi
Переговорческие навыки
The ability to do business deals with other companies effectively
Sunum becerisi
Презентационные навыки
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Я свободен...
Used to indicate when you are free for an interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Saygılarımla,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Tüm içtenliğimle,
С уважением ваш...
Formal, widely used, recipient known
Saygılarımla,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Saygılar,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms