Spanish | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Sayın Yetkili,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Sayın Yetkili,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Sayın Yetkililer,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Yetkili makama / merciiye,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sayın Ahmet Bey,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Sayın Dilek Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Sayın Melek Hanım,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Sayın Demet Hanım,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sayın Alihan Erturan,
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formula for applying for a job
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formula for applying for a job
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Used to explain why you would like a certain job
... için sizinle çalışmak isterdim.
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Used to explain why you would like a certain job
Güçlü yanlarım ...
Mis puntos fuertes son...
Used to show what your key attributes are
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Mi área de conocimiento es...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Used to show that you have a personal interest in the job
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Used to show that you have a personal interest in the job
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Used to display what skills you have gained from you current job
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
... diline son derece hakimimdir.
Tengo un manejo excelente de...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Used to show your experience in a certain business area
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Used to show what computer software you can use
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Used to show how balanced your skills are
Mükemmel iletişim becerisi
Excelentes habilidades de comunicación
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Tümdengelim muhakemesi
Razonamiento deductivo
The ability to understand and explain things quick and effectively
Mantıklı düşünebilme
Razonamiento lógico
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Analitik düşünce
Capacidad de análisis
The ability to assess things in detail
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Buena comunicación interpersonal
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Anlaşma becerisi
Aptitudes de negociación
The ability to do business deals with other companies effectively
Sunum becerisi
Habilidad para hablar en público
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Used to indicate when you are free for an interview
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Saygılarımla,
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Tüm içtenliğimle,
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
Saygılarımla,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Saygılar,
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms