Czech | Phrases - Application | Motivational Cover Letter

Motivational Cover Letter | Résumé / CV | Reference Letter

Motivational Cover Letter - Opening

Thưa ông,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Thưa bà,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Thưa ông/bà,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Thưa các ông bà,
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Thưa ông/bà,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Tôi viết thư này để ứng tuyển vào vị trí... được quảng cáo trên... vào ngày...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formula for applying for a job whose advertisement you saw in a newspaper or magazine
Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formula used when responding to an advertisement posted online
Tôi xin phép liên hệ về quảng cáo tuyển dụng của ông/bà trên... đăng ngày...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard formula used to explain where you found the advertisement for a job
Qua tạp chí/tập san... số..., tôi được biết công ty ông/bà đang tuyển nhân sự cho vị trí... mà tôi rất quan tâm.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula used when applying for a job having seen the advertisment in a magazine or periodical
Tôi rất vinh hạnh được ứng tuyển vị trí... mà công ty ông/bà đang quảng cáo.
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formula for applying for a job
Tôi muốn được ứng tuyển vào vị trí...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formula for applying for a job
Hiện nay tôi đang làm việc tại..., và công việc của tôi bao gồm...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Used as an opening sentence to describe your current occupational status and what it involves

Motivational Cover Letter - Reasoning

Tôi rất quan tâm tới công việc này vì...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Used to explain why you would like a certain job
Tôi muốn được làm việc tại công ty của ông/bà để...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Used to explain why you would like a certain job
Các thế mạnh của tôi là...
Moje silné stránky jsou...
Used to show what your key attributes are
Một (số) điểm yếu của tôi là... Nhưng tôi luôn cố gắng không ngừng để khắc phục những mặt hạn chế này.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Used to reflect upon your weaknesses, but show that you are determined to improve in those areas
Tôi cảm thấy mình phù hợp với vị trí này bởi vì...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Used to explain what makes you a good candidate for the job
Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong..., tôi đã từng...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Used if you have never had the chance to work in a certain business field, but can demonstrate qualities from other experiences you have had
Trình độ/Kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở Quý công ty đề ra.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Used to explain what skills make you good candidate for the job
Khi làm việc ở vị trí..., tôi đã học/tích lũy/mở rộng kiến thức của mình về lĩnh vực...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Chuyên ngành của tôi là...
Moje oblast odborných znalostí je...
Used to show in which field of work your main attributes and experiences are
Khi còn làm việc tại..., tôi đã trau dồi kiến thức và kĩ năng...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Used to demonstrate your experience in a certain field and ability to aquire new skills
Kể cả khi làm việc với cường độ cao, tôi không bao giờ xem nhẹ hiệu quả công việc, và vì thế tôi cảm thấy mình rất phù hợp với nhu cầu của vị trí...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Used to explain why you would be good at the job using the experience gained from your previous employment history
Kể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Used to show that you can work in a demanding business environment
Và vì vậy, tôi rất muốn có được cơ hội để kết hợp giữa đáp ứng mối quan tâm cá nhân của mình và đảm nhận công việc này.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Used to show that you have a personal interest in the job
Tôi rất quan tâm tới... và muốn được trao cơ hội để mở rộng kiến thức của mình khi làm việc tại Quý công ty.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Used to show that you have a personal interest in the job
Như ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Used to highlight your résumé and show how well the job would suit you
Là... tại công ty..., tôi có cơ hội làm việc theo nhóm trong một môi trường áp lực cao. Nhờ vậy tôi đã rèn luyện được khả năng phối hợp với đồng đội và hoàn thành công việc đúng tiến độ.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Used to display what skills you have gained from you current job
Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của vị trí..., tôi còn có cơ hội rèn luyện các kĩ năng...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Used to show additional skills gained from your current job. Skills that may not normally be associated with your occupational title

Motivational Cover Letter - Skills

Tiếng bản ngữ của tôi là..., và tôi còn có thể sử dụng tiếng...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Used to show your native language, and also other languages in which you have fluency
Tôi có khả năng sử dụng... thành thạo.
Mám výbornou znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to a high level in
Tôi có thể sử dụng... ở mức khá.
Mám znalost...
Used to show non-native languages that you can communicate to an intermediate level in
Tôi có... năm kinh nghiệm trong...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Used to show your experience in a certain business area
Tôi có thể sử dụng thành thạo...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Used to show what computer software you can use
Tôi có khả năng... và...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Used to show how balanced your skills are
Kĩ năng giao tiếp tốt
Výborné komunikační schopnosti
The ability to share information with and explain things to your colleagues
Khả năng suy diễn, lý luận
Dedukce
The ability to understand and explain things quick and effectively
Khả năng suy nghĩ logic
Logické myšlení
The ability to construct one's ideas in a precise, well thought-out manner
Kĩ năng phân tích
Analytické schopnosti
The ability to assess things in detail
Kĩ năng ứng xử và tạo lập quan hệ
Dobré interpersonální schopnosti
The ability to manage and communicate with colleagues effectively
Kĩ năng thương lượng
Vyjednávací schopnosti
The ability to do business deals with other companies effectively
Kĩ năng thuyết trình
Prezentační dovednosti
The ability to communicate ideas effectively in front of a large group

Motivational Cover Letter - Closing

Tôi rất mong được đảm nhiệm vị trí này tại Quý công ty và đóng góp qua việc hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Vị trí này là một thử thách mà tôi rất mong có cơ hội được đảm nhiệm.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Used when closing to reiterate one's desire to work for the company
Tôi rất mong sẽ có cơ hội được thảo luận trực tiếp và cụ thể về vị trí này với ông/bà.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Used when closing to hint at the possibility of an interview
Xin vui lòng xem résumé/CV đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formula used to tell the employer that your résumé / CV is included with the cover letter
Nếu cần, tôi sẵn lòng cung cấp thư giới thiệu từ...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formula used to tell the employer that you are willing to provide references
Nếu ông/bà muốn tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với người giới thiệu của tôi...
Ohledně referencí se obraťte na...
Used to tell the employer that you are willing to provide references and who they can contact for these
Tôi có thể sắp xếp thời gian để được phỏng vấn vào...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Used to indicate when you are free for an interview
Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian xem xét đơn ứng tuyển của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với ông bà để thể hiện sự quan tâm và khả năng phục vụ vị trí này. Xin ông/bà vui lòng liên hệ với tôi qua...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Used to give one's prefered contact details and to thank the employer for reviewing your application
Kính thư,
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
Trân trọng,
S pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
Kính thư,
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
Thân ái,
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms