Danish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
Til hvem det vedkommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Kære fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
很高兴可以为...做推荐
Jeg er begejstret for at være reference for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
在他...时加入...,我和他初次认识
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Used to give details of how one knows the candidate
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
我毫不犹豫为...写推荐信
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
我很高兴能为...写推荐信
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Used to give details of how one knows the candidate
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Used to give details of how one knows the candidate
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Used to give details of how one knows the candidate
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...以...区别于其他人
... adskilte sig selv ved at...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
他/她最大的才能在于...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Used to show the candidate's main strengths
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Han / hun er en kreativ problemløser.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
他/她拥有众多技能。
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
他/她能清楚地表达自己的想法。
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Used to describe a candidate with good communication skills
他/她能很好的处理各种责任。
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
他/她在...方面拥有广泛知识
Han / hun har en omfattende viden om... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Used to describe a candidate's best quality
他/她总是积极参加...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
他/她的主要职责是...
Hans / hendes ansvarområder var...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
他/她每周的工作包括...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...总能高质量地按时完成工作。
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Used to give a positive evaluation of a candidate
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
我认为...应该被优先考虑,因为...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Used to close a positive reference letter
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Used to close a very positive reference letter
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Used to close a very positive reference letter
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Used to close an extremely positive reference letter
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Used to close an extremely positive reference letter
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Used to close an extremely positive reference letter
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Used to close an extremely positive reference letter
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Used to close a positive reference letter
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Used to close a positive reference letter