Romanian | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

尊敬的先生,
Stimate Domn,
Formal, male recipient, name unknown
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
尊敬的先生/女士,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
尊敬的先生们,
Stimați Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
尊敬的收信人,
În atenția cui este interesat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, male recipient, name known
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, female recipient, single, name known
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
很高兴可以为...做推荐
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
在他...时加入...,我和他初次认识
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Used to give details of how one knows the candidate
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
我毫不犹豫为...写推荐信
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
我很高兴能为...写推荐信
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Used to give details of how one knows the candidate
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Used to give details of how one knows the candidate
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Used to give details of how one knows the candidate
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...以...区别于其他人
... s-a distins prin.... .
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
他/她最大的才能在于...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Used to show the candidate's main strengths
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
他/她拥有众多技能。
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
他/她能清楚地表达自己的想法。
... își comunică ideile clar și univoc.
Used to describe a candidate with good communication skills
他/她能很好的处理各种责任。
... face față cu ușurință responsabilităților.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
他/她在...方面拥有广泛知识
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Used to describe a candidate's best quality
他/她总是积极参加...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
他/她的主要职责是...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook
他/她每周的工作包括...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Used to give a positive evaluation of a candidate
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...总能高质量地按时完成工作。
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Used to give a positive evaluation of a candidate
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
我认为...应该被优先考虑,因为...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Used to close a positive reference letter
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Used to close a very positive reference letter
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Used to close a very positive reference letter
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Used to close an extremely positive reference letter
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Used to close an extremely positive reference letter
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Used to close an extremely positive reference letter
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Used to close an extremely positive reference letter
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Used to close an extremely positive reference letter
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Used to close a positive reference letter
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Used to close a positive reference letter