English | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Kære Hr.,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Kære fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Jeg er begejstret for at være reference for...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Used to give details of how one knows the candidate
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Used to give details of how one knows the candidate
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... adskilte sig selv ved at...
...distinguished himself / herself by…
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hans / hendes største talent er / ligger i...
His / her greatest talent is / lies in…
Used to show the candidate's main strengths
Han / hun er en kreativ problemløser.
He / she is a creative problem-solver.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
He / she has a broad range of skills.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Used to describe a candidate with good communication skills
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
He / she handles responsibility well.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Han / hun har en omfattende viden om... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
He / she always takes an active role in… .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Hans / hendes ansvarområder var...
His / her main responsibilities were…
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
His / her weekly tasks involved…
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Used to close a positive reference letter
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Used to close a very positive reference letter
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Used to close a very positive reference letter
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Used to close an extremely positive reference letter
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Used to close an extremely positive reference letter
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Used to close an extremely positive reference letter
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Used to close an extremely positive reference letter
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Used to close an extremely positive reference letter
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Used to close a positive reference letter
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Used to close a positive reference letter