French | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Kære Hr.,
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
Kære fru. Smith,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Jeg er begejstret for at være reference for...
C'est avec plaisir que je recommande...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Used to give details of how one knows the candidate
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Used to give details of how one knows the candidate
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Used to give details of how one knows the candidate
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Used to give details of how one knows the candidate
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... adskilte sig selv ved at...
... se distingue par...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Sa qualité principale est ...
Used to show the candidate's main strengths
Han / hun er en kreativ problemløser.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Il/elle communique ses idées clairement.
Used to describe a candidate with good communication skills
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Han / hun har en omfattende viden om... .
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Used to describe a candidate's best quality
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Il/elle participe activement dans...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Hans / hendes ansvarområder var...
Ses principales fonctions consistaient en...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Used to close a positive reference letter
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Used to close a very positive reference letter
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Used to close a very positive reference letter
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Used to close an extremely positive reference letter
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Used to close an extremely positive reference letter
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Used to close an extremely positive reference letter
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Used to close an extremely positive reference letter
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Used to close an extremely positive reference letter
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Used to close a positive reference letter
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Used to close a positive reference letter