Russian | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Kære Hr.,
Уважаемый...
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Уважаемая...
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Kære fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Jeg er begejstret for at være reference for...
Для меня честь давать рекомендации ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Used to give details of how one knows the candidate
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Used to give details of how one knows the candidate
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Used to give details of how one knows the candidate
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Used to give details of how one knows the candidate
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... adskilte sig selv ved at...
... показал себя как...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Его/ее главным талантом является...
Used to show the candidate's main strengths
Han / hun er en kreativ problemløser.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Круг его/ее умений очень широк
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Used to describe a candidate with good communication skills
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Han / hun har en omfattende viden om... .
Он/она хорошо разбирается в...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Used to describe a candidate's best quality
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Hans / hendes ansvarområder var...
Его/ее главными обязанностями было...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Used to close a positive reference letter
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Used to close a very positive reference letter
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Used to close a very positive reference letter
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Used to close an extremely positive reference letter
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Used to close an extremely positive reference letter
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Used to close an extremely positive reference letter
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Used to close an extremely positive reference letter
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Used to close an extremely positive reference letter
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Used to close a positive reference letter
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Used to close a positive reference letter