Spanish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Kære Hr.,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Kære Fru.,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Kære Hr./Fru.,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Kære Hr./Fru.,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Til hvem det vedkommer,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kære Hr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Kære fru. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Kære Frk. Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Kære Fr. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Jeg er begejstret for at være reference for...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Used to give details of how one knows the candidate
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Used to give details of how one knows the candidate
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Used to give details of how one knows the candidate
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Used to give details of how one knows the candidate
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... adskilte sig selv ved at...
X se distinguió por su...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Su más considerable talento es...
Used to show the candidate's main strengths
Han / hun er en kreativ problemløser.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Used to describe a candidate with good communication skills
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Han / hun har en omfattende viden om... .
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Hans / hendes ansvarområder var...
Sus principales responsabilidades fueron...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Sus tareas diarias involucraban...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Used to close a positive reference letter
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Used to close a very positive reference letter
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Used to close a very positive reference letter
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Used to close an extremely positive reference letter
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Used to close an extremely positive reference letter
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Used to close an extremely positive reference letter
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Used to close an extremely positive reference letter
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Used to close an extremely positive reference letter
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Used to close a positive reference letter
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Used to close a positive reference letter