Danish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Hyvä Herra,
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä Herra / Rouva
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Til hvem det vedkommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Kære fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Used to give details of how one knows the candidate
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Used to give details of how one knows the candidate
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Used to give details of how one knows the candidate
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Used to give details of how one knows the candidate
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...erottautui hyvillä...
... adskilte sig selv ved at...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Used to show the candidate's main strengths
Hän on luova ongelmanratkaisija
Han / hun er en kreativ problemløser.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hänellä on laajat taidot
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Used to describe a candidate with good communication skills
Hän on luotettava henkilö
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hänellä on hyvä tietämys...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Used to describe a candidate's best quality
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Hänen päävastuualueensa olivat...
Hans / hendes ansvarområder var...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Used to close a positive reference letter
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Used to close a very positive reference letter
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Used to close a very positive reference letter
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Used to close an extremely positive reference letter
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Used to close an extremely positive reference letter
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Used to close an extremely positive reference letter
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Used to close an extremely positive reference letter
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Used to close a positive reference letter
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Used to close a positive reference letter