French | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Hyvä Herra,
Monsieur,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva
Madame,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä Herra / Rouva
Madame, Monsieur,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Madame, Monsieur
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Aux principaux concernés,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Monsieur Dupont,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Madame Dupont,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
C'est avec plaisir que je recommande...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Used to give details of how one knows the candidate
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Used to give details of how one knows the candidate
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Used to give details of how one knows the candidate
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Used to give details of how one knows the candidate
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...erottautui hyvillä...
... se distingue par...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Sa qualité principale est ...
Used to show the candidate's main strengths
Hän on luova ongelmanratkaisija
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hänellä on laajat taidot
Il/elle possède une large palette de compétences.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Il/elle communique ses idées clairement.
Used to describe a candidate with good communication skills
Hän on luotettava henkilö
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hänellä on hyvä tietämys...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Used to describe a candidate's best quality
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Il/elle participe activement dans...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Hänen päävastuualueensa olivat...
Ses principales fonctions consistaient en...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Used to close a positive reference letter
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Used to close a very positive reference letter
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Used to close a very positive reference letter
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Used to close an extremely positive reference letter
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Used to close an extremely positive reference letter
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Used to close an extremely positive reference letter
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Used to close an extremely positive reference letter
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Used to close an extremely positive reference letter
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Used to close a positive reference letter
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Used to close a positive reference letter