Russian | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Hyvä Herra,
Уважаемый...
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva
Уважаемая...
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä Herra / Rouva
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Для меня честь давать рекомендации ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Used to give details of how one knows the candidate
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Used to give details of how one knows the candidate
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Used to give details of how one knows the candidate
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Used to give details of how one knows the candidate
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...erottautui hyvillä...
... показал себя как...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Его/ее главным талантом является...
Used to show the candidate's main strengths
Hän on luova ongelmanratkaisija
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hänellä on laajat taidot
Круг его/ее умений очень широк
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Used to describe a candidate with good communication skills
Hän on luotettava henkilö
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hänellä on hyvä tietämys...
Он/она хорошо разбирается в...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Used to describe a candidate's best quality
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Hänen päävastuualueensa olivat...
Его/ее главными обязанностями было...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Used to close a positive reference letter
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Used to close a very positive reference letter
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Used to close a very positive reference letter
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Used to close an extremely positive reference letter
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Used to close an extremely positive reference letter
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Used to close an extremely positive reference letter
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Used to close an extremely positive reference letter
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Used to close an extremely positive reference letter
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Used to close a positive reference letter
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Used to close a positive reference letter