Spanish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Hyvä Herra,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä Herra / Rouva
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Used to give details of how one knows the candidate
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Puedo recomendar abiertamente a X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Used to give details of how one knows the candidate
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Used to give details of how one knows the candidate
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Used to give details of how one knows the candidate
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...erottautui hyvillä...
X se distinguió por su...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Su más considerable talento es...
Used to show the candidate's main strengths
Hän on luova ongelmanratkaisija
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hänellä on laajat taidot
Tiene una amplia gama de habilidades.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Used to describe a candidate with good communication skills
Hän on luotettava henkilö
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hänellä on hyvä tietämys...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Hänen päävastuualueensa olivat...
Sus principales responsabilidades fueron...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Sus tareas diarias involucraban...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Used to close a positive reference letter
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Used to close a very positive reference letter
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Used to close a very positive reference letter
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Used to close an extremely positive reference letter
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Used to close an extremely positive reference letter
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Used to close an extremely positive reference letter
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Used to close an extremely positive reference letter
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Used to close an extremely positive reference letter
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Used to close a positive reference letter
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Used to close a positive reference letter