Czech | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Monsieur,
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Madame,
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Madame, Monsieur,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Madame, Monsieur
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
C'est avec plaisir que je recommande...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Used to give details of how one knows the candidate
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Used to give details of how one knows the candidate
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Used to give details of how one knows the candidate
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Used to give details of how one knows the candidate
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... se distingue par...
... vynikal(a) v... .
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Sa qualité principale est ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Used to show the candidate's main strengths
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
On/ona řeší problémy efektivně.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Il/elle possède une large palette de compétences.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Il/elle communique ses idées clairement.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Used to describe a candidate with good communication skills
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
On/ona má obsáhnou znalost...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Used to describe a candidate's best quality
Il/elle participe activement dans...
On/ona je iniciativní v... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Ses principales fonctions consistaient en...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Used to close a positive reference letter
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Used to close a very positive reference letter
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Used to close a very positive reference letter
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Used to close an extremely positive reference letter
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Used to close an extremely positive reference letter
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Used to close an extremely positive reference letter
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Used to close an extremely positive reference letter
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Used to close an extremely positive reference letter
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Used to close a positive reference letter
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Used to close a positive reference letter