Greek | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Sehr geehrter Herr,
Αγαπητέ κύριε,
Formal, male recipient, name unknown
Sehr geehrte Frau,
Αγαπητή κυρία,
Formal, female recipient, name unknown
Sehr geehrte Damen und Herren,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formal, recipient name and gender unknown
Sehr geehrte Damen und Herren,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Sehr geehrte Damen und Herren,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, male recipient, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, married, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, female recipient, single, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Used to give details of how one knows the candidate
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Used to give details of how one knows the candidate
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Used to give details of how one knows the candidate
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Used to give details of how one knows the candidate
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Used to show the candidate's main strengths
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Used to describe a candidate with good communication skills
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Used to describe a candidate's best quality
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Used to give a positive evaluation of a candidate
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Used to close a positive reference letter
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Used to close a very positive reference letter
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Used to close a very positive reference letter
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Used to close an extremely positive reference letter
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Used to close an extremely positive reference letter
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Used to close an extremely positive reference letter
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Used to close an extremely positive reference letter
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Used to close an extremely positive reference letter
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Used to close a positive reference letter
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Used to close a positive reference letter