Czech | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Tisztelt Uram!
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Uraim!
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölygem/Uram!
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Used to give details of how one knows the candidate
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Used to give details of how one knows the candidate
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Used to give details of how one knows the candidate
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Used to give details of how one knows the candidate
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...megkülönböztette magát a ...
... vynikal(a) v... .
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
A legnagyobb erőssége a ...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Used to show the candidate's main strengths
... kreatív problémamegoldó
On/ona řeší problémy efektivně.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Used to describe a candidate with good communication skills
Jól kezeli a felelősséget is.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
On/ona má obsáhnou znalost...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Used to describe a candidate's best quality
... mindig aktív szerepet vállal a ...
On/ona je iniciativní v... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Heti feladatai magába foglalták a ...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Used to close a positive reference letter
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Used to close a very positive reference letter
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Used to close a very positive reference letter
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Used to close an extremely positive reference letter
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Used to close an extremely positive reference letter
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Used to close an extremely positive reference letter
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Used to close an extremely positive reference letter
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Used to close an extremely positive reference letter
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Used to close a positive reference letter
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Used to close a positive reference letter