Swedish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Tisztelt Uram!
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Bästa frun,
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Uraim!
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölygem/Uram!
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Used to give details of how one knows the candidate
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Used to give details of how one knows the candidate
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
...megkülönböztette magát a ...
... utmärkte sig genom att ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
A legnagyobb erőssége a ...
Hens största talang är / finns inom ...
Used to show the candidate's main strengths
... kreatív problémamegoldó
Hen är en kreativ problemlösare.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Hen har en bred kompetens.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Used to describe a candidate with good communication skills
Jól kezeli a felelősséget is.
Hen hanterar ansvar väl.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Used to describe a candidate's best quality
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Heti feladatai magába foglalták a ...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Used to close a positive reference letter
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Used to close a very positive reference letter
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Used to close a very positive reference letter
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Used to close an extremely positive reference letter
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Used to close an extremely positive reference letter
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Used to close an extremely positive reference letter
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Used to close an extremely positive reference letter
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Used to close a positive reference letter
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Used to close a positive reference letter