Swedish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

拝啓
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
拝啓
Bästa frun,
Formal, female recipient, name unknown
拝啓
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
拝啓
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
拝啓
・・・・様
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Used to give details of how one knows the candidate
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
・・・・を喜んで推薦いたします。
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Used to give details of how one knows the candidate
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
彼は・・・・によって有名になりました。
... utmärkte sig genom att ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Hens största talang är / finns inom ...
Used to show the candidate's main strengths
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Hen är en kreativ problemlösare.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Hen har en bred kompetens.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Used to describe a candidate with good communication skills
彼/彼女には責任感があります。
Hen hanterar ansvar väl.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Used to describe a candidate's best quality
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Used to give a positive evaluation of a candidate
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Used to give a positive evaluation of a candidate
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Used to close a positive reference letter
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Used to close a very positive reference letter
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Used to close a very positive reference letter
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Used to close an extremely positive reference letter
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Used to close an extremely positive reference letter
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Used to close an extremely positive reference letter
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Used to close an extremely positive reference letter
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Used to close a positive reference letter
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Used to close a positive reference letter