English | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Stimate Domn,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Used to give details of how one knows the candidate
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Used to give details of how one knows the candidate
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Used to give details of how one knows the candidate
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... s-a distins prin.... .
...distinguished himself / herself by…
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
His / her greatest talent is / lies in…
Used to show the candidate's main strengths
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
He / she is a creative problem-solver.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
He / she has a broad range of skills.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
... își comunică ideile clar și univoc.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Used to describe a candidate with good communication skills
... face față cu ușurință responsabilităților.
He / she handles responsibility well.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Used to describe a candidate's best quality
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
He / she always takes an active role in… .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
His / her main responsibilities were…
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
His / her weekly tasks involved…
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Used to close a positive reference letter
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Used to close a very positive reference letter
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Used to close a very positive reference letter
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Used to close an extremely positive reference letter
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Used to close an extremely positive reference letter
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Used to close an extremely positive reference letter
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Used to close an extremely positive reference letter
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Used to close an extremely positive reference letter
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Used to close a positive reference letter
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Used to close a positive reference letter