Swedish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Stimate Domn,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Bästa frun,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimați Domni,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenția cui este interesat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Popescu,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Used to give details of how one knows the candidate
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Used to give details of how one knows the candidate
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... s-a distins prin.... .
... utmärkte sig genom att ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Hens största talang är / finns inom ...
Used to show the candidate's main strengths
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Hen är en kreativ problemlösare.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Hen har en bred kompetens.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
... își comunică ideile clar și univoc.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Used to describe a candidate with good communication skills
... face față cu ușurință responsabilităților.
Hen hanterar ansvar väl.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Used to describe a candidate's best quality
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Used to close a positive reference letter
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Used to close a very positive reference letter
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Used to close a very positive reference letter
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Used to close an extremely positive reference letter
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Used to close an extremely positive reference letter
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Used to close an extremely positive reference letter
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Used to close an extremely positive reference letter
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Used to close a positive reference letter
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Used to close a positive reference letter