Greek | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Уважаемый...
Αγαπητέ κύριε,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая...
Αγαπητή κυρία,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Для меня честь давать рекомендации ...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Used to give details of how one knows the candidate
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Used to give details of how one knows the candidate
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Used to give details of how one knows the candidate
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Used to give details of how one knows the candidate
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... показал себя как...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Его/ее главным талантом является...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Used to show the candidate's main strengths
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Круг его/ее умений очень широк
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Used to describe a candidate with good communication skills
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Он/она хорошо разбирается в...
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Used to describe a candidate's best quality
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Его/ее главными обязанностями было...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Его/ее еженедельные задачи включали...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Used to close a positive reference letter
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Used to close a very positive reference letter
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Used to close a very positive reference letter
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Used to close an extremely positive reference letter
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Used to close an extremely positive reference letter
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Used to close an extremely positive reference letter
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Used to close an extremely positive reference letter
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Used to close an extremely positive reference letter
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Used to close a positive reference letter
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Used to close a positive reference letter