Polish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Уважаемый...
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая...
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Для меня честь давать рекомендации ...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Used to give details of how one knows the candidate
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Used to give details of how one knows the candidate
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Znam ... od... i jako... w...
Used to give details of how one knows the candidate
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Used to give details of how one knows the candidate
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... показал себя как...
...wyróżniał/-a się...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Его/ее главным талантом является...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Used to show the candidate's main strengths
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Круг его/ее умений очень широк
...posiada wiele różnych umiejętności.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Used to describe a candidate with good communication skills
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Он/она хорошо разбирается в...
... posiada szeroką wiedzę...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Used to describe a candidate's best quality
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Zawsze bierze czynny udział w...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Его/ее главными обязанностями было...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Его/ее еженедельные задачи включали...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Used to close a positive reference letter
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Used to close a very positive reference letter
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Used to close a very positive reference letter
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Used to close an extremely positive reference letter
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Used to close an extremely positive reference letter
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Used to close an extremely positive reference letter
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Used to close an extremely positive reference letter
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Used to close an extremely positive reference letter
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Used to close a positive reference letter
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Used to close a positive reference letter