Swedish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Уважаемый...
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая...
Bästa frun,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Для меня честь давать рекомендации ...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Used to give details of how one knows the candidate
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Used to give details of how one knows the candidate
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Used to give details of how one knows the candidate
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... показал себя как...
... utmärkte sig genom att ...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Его/ее главным талантом является...
Hens största talang är / finns inom ...
Used to show the candidate's main strengths
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Hen är en kreativ problemlösare.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Круг его/ее умений очень широк
Hen har en bred kompetens.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Used to describe a candidate with good communication skills
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Hen hanterar ansvar väl.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Он/она хорошо разбирается в...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Used to describe a candidate's best quality
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Его/ее главными обязанностями было...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Его/ее еженедельные задачи включали...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Used to close a positive reference letter
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Used to close a very positive reference letter
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Used to close a very positive reference letter
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Used to close an extremely positive reference letter
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Used to close an extremely positive reference letter
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Used to close an extremely positive reference letter
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Used to close an extremely positive reference letter
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Used to close a positive reference letter
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Used to close a positive reference letter