Czech | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Used to give details of how one knows the candidate
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Puedo recomendar abiertamente a X...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Used to give details of how one knows the candidate
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Used to give details of how one knows the candidate
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Used to give details of how one knows the candidate
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
X se distinguió por su...
... vynikal(a) v... .
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Su más considerable talento es...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Used to show the candidate's main strengths
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Tiene una amplia gama de habilidades.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Used to describe a candidate with good communication skills
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
On/ona má obsáhnou znalost...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Used to describe a candidate's best quality
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
On/ona je iniciativní v... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Sus principales responsabilidades fueron...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Sus tareas diarias involucraban...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Used to give a positive evaluation of a candidate
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Used to give a positive evaluation of a candidate
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Used to close a positive reference letter
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Used to close a very positive reference letter
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Used to close a very positive reference letter
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Used to close an extremely positive reference letter
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Used to close an extremely positive reference letter
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Used to close an extremely positive reference letter
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Used to close an extremely positive reference letter
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Used to close an extremely positive reference letter
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Used to close a positive reference letter
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Used to close a positive reference letter