Danish | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Formal, male recipient, name unknown
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Formal, female recipient, name unknown
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formal, recipient name and gender unknown
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quien pueda interesar
Til hvem det vedkommer,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Kære fru. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Used to give details of how one knows the candidate
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Puedo recomendar abiertamente a X...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Used to give details of how one knows the candidate
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Used to give details of how one knows the candidate
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Used to give details of how one knows the candidate
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
X se distinguió por su...
... adskilte sig selv ved at...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Su más considerable talento es...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Used to show the candidate's main strengths
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Tiene una amplia gama de habilidades.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Used to describe a candidate with good communication skills
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Used to describe a candidate's best quality
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Sus principales responsabilidades fueron...
Hans / hendes ansvarområder var...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Sus tareas diarias involucraban...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Used to give a positive evaluation of a candidate
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Used to give a positive evaluation of a candidate
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Used to close a positive reference letter
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Used to close a very positive reference letter
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Used to close a very positive reference letter
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Used to close an extremely positive reference letter
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Used to close an extremely positive reference letter
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Used to close an extremely positive reference letter
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Used to close an extremely positive reference letter
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Used to close an extremely positive reference letter
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Used to close a positive reference letter
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Used to close a positive reference letter