Romanian | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Distinguido Señor:
Stimate Domn,
Formal, male recipient, name unknown
Distinguida Señora:
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
Distinguidos Señores:
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
Apreciados Señores:
Stimați Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quien pueda interesar
În atenția cui este interesat,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Apreciado Sr. Pérez:
Stimate Domnule Popescu,
Formal, male recipient, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
Apreciada Srta. Pérez:
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, female recipient, single, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Used to give details of how one knows the candidate
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Puedo recomendar abiertamente a X...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Used to give details of how one knows the candidate
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Used to give details of how one knows the candidate
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Used to give details of how one knows the candidate
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
X se distinguió por su...
... s-a distins prin.... .
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Su más considerable talento es...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Used to show the candidate's main strengths
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Tiene una amplia gama de habilidades.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
... își comunică ideile clar și univoc.
Used to describe a candidate with good communication skills
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Used to describe a candidate's best quality
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Sus principales responsabilidades fueron...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Sus tareas diarias involucraban...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Used to give a positive evaluation of a candidate
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Used to give a positive evaluation of a candidate
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Used to close a positive reference letter
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Used to close a very positive reference letter
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Used to close a very positive reference letter
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Used to close an extremely positive reference letter
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Used to close an extremely positive reference letter
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Used to close an extremely positive reference letter
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Used to close an extremely positive reference letter
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Used to close an extremely positive reference letter
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Used to close a positive reference letter
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Used to close a positive reference letter