Esperanto | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Bästa frun,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Used to give details of how one knows the candidate
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Used to give details of how one knows the candidate
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Used to give details of how one knows the candidate
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Used to give details of how one knows the candidate
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... utmärkte sig genom att ...
...distingis per...
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hens största talang är / finns inom ...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Used to show the candidate's main strengths
Hen är en kreativ problemlösare.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hen har en bred kompetens.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Used to describe a candidate with good communication skills
Hen hanterar ansvar väl.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Li/ŝi havas grandan scion de....
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Used to describe a candidate's best quality
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Used to give a positive evaluation of a candidate
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Used to give a positive evaluation of a candidate
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Used to close a positive reference letter
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Used to close a very positive reference letter
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Used to close a very positive reference letter
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Used to close an extremely positive reference letter
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Used to close an extremely positive reference letter
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Used to close an extremely positive reference letter
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Used to close an extremely positive reference letter
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Used to close an extremely positive reference letter
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Used to close a positive reference letter
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Used to close a positive reference letter