Japanese | Phrases - Application | Reference Letter

Reference Letter - Opening

Bäste herrn,
拝啓
Formal, male recipient, name unknown
Bästa frun,
拝啓
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
拝啓
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Det glädjer mig att agera som referens för ...
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
Used to give details of how one knows the candidate
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
・・・・を喜んで推薦いたします。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
Used to give details of how one knows the candidate
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
Used to give details of how one knows the candidate
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
Used to give details of how one knows the candidate
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
Used as an opening phrase when one has enjoyed working with the person about whom he / she is writing

Reference Letter - Experience / Skill Set

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
Used to describe a positive aspect of the candidate's personality
... utmärkte sig genom att ...
彼は・・・・によって有名になりました。
Used to explain the main positive attributes that the candidate demonstrated
Hens största talang är / finns inom ...
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
Used to show the candidate's main strengths
Hen är en kreativ problemlösare.
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
Used to describe a candidate who readily accepts and solves challenges
Hen har en bred kompetens.
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
Used to describe a candidate who has a good all-round set of skills
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
Used to describe a candidate with good communication skills
Hen hanterar ansvar väl.
彼/彼女には責任感があります。
Used to describe a candidate who can manage a team / project well and who works well under pressure
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
Used to describe what skills a candidate already has to offer
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
Used to give specific details regarding a candidate's ability to do something
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
Used to describe a candidate's best quality
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
Used to describe a candidate that is active and likes to get involved in work
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
Used to describe an astute and dynamic candidate, very complimentary

Reference Letter - Job responsibilities

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
Used to give a list of tasks a candidate undertook and what each entailed
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
彼/彼女の担当は・・・・でした。
Used to give a list of tasks a candidate undertook
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
Used to give a list of weekly tasks a candidate undertook

Reference Letter - Evaluation

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
Used to give a positive evaluation of a candidate
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
Used to give a very positive evaluation of a candidate
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
Used to give a positive evaluation of a candidate
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
Used to give a positive evaluation of a candidate
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
Used to give a negative aspect when evaluating a candidate
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
Used to recommend the candidate for specific reasons, a very positive way to evaluate a candidate

Reference Letter - Closing

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
Used to close a positive reference letter
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
Used to close a very positive reference letter
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
Used to close a very positive reference letter
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
Used to close an extremely positive reference letter
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
Used to close an extremely positive reference letter
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
Used to close an extremely positive reference letter
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
Used to close an extremely positive reference letter
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
Used to close an extremely positive reference letter
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
Used when one doesn't feel the candidate is suitable for the job
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
Used to close a positive reference letter
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
Used to close a positive reference letter