Czech | Phrases - Business | Abbreviations

Abbreviations - Business Abbreviations

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
a. m.
Used with 12 hour clock after 00:00, but before 12:00
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
přibl. (přibližně)
Used with estimates
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
MP. (do vlastních rukou)
Used when in correspondence with specific person
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Bc. (Bakalář)
University title
CET sau GMT
CET (Středoevropský čas)
Used in correspondence with businesses in other time zones
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Title for honourary people
ex.: (exemplu)
tj. (to jest)
Used when clarifying something
S.A. (societate pe acţiuni)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Comes after certain business names
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
a.s. (akciová společnost)
Comes after certain business names
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
n/a (chybějící data)
Used when something does not need to be applied
nr. (numărul)
č. (číslo)
Used for orders
p.a. (pe an)
p.a. (per annum - ročně)
Used when describing an annual occurrence or business practice
p.m. (postmeridian)
p. m.
Used with 12 hour clock after 12:00, but before 00:00
Vezi verso - nu se abreviază.
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Indicates that there is correspondence on both sides of a page
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
VP (viceprezident)
The second in command after the President