Dutch | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Formal, very polite
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Wanneer schikt het u?
Formal, polite
Můžeme si sjednat schůzku?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Formal, polite
Myslím, že bychom se měli setkat.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Formal, direct

Appointments - Postponing

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Formal, very polite
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Formal, polite
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Formal, polite
Musím odložit naši schůzku do...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Formal, polite
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Formal, polite
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Formal, direct
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polite
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Formal, polite
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Formal, polite
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Formal, polite