English | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
I would like an appointment with Mr Smith please.
Formal, very polite
Kdyby Vám to vyhovovalo?
When would it suit you?
Formal, polite
Můžeme si sjednat schůzku?
Can we arrange a meeting?
Formal, polite
Myslím, že bychom se měli setkat.
I think we should meet.
Formal, direct

Appointments - Postponing

Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Formal, very polite
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Formal, polite
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Would it be possible to set another date?
Formal, polite
Musím odložit naši schůzku do...
I have to postpone our meeting until…
Formal, polite
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Formal, polite
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
I am forced to change the date of our meeting.
Formal, direct
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Could we make it a bit earlier/later?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formal, polite
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Formal, polite
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Formal, polite
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Formal, polite