Chinese | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
我想和史密斯先生预约一个时间。
Formal, very polite
Hvornår passer det dig?
什么时间适合您?
Formal, polite
Kan vi arrangere et møde?
我们能约见一个会面吗?
Formal, polite
Jeg synes vi skal mødes.
我认为我们应该见一面。
Formal, direct

Appointments - Postponing

Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
我想知道我们是否能推迟会面呢?
Formal, very polite
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Formal, polite
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
我们可以另约一个时间吗?
Formal, polite
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
我不得不把会面推迟到...
Formal, polite
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Formal, polite
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
我不得不更改我们会面的日期。
Formal, direct
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Formal, polite
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Formal, polite
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
恐怕我必须取消明天的预约。
Formal, polite
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Formal, polite