Chinese | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
我想和史密斯先生预约一个时间。
Formal, very polite
Wanneer schikt het u?
什么时间适合您?
Formal, polite
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
我们能约见一个会面吗?
Formal, polite
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
我认为我们应该见一面。
Formal, direct

Appointments - Postponing

Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
我想知道我们是否能推迟会面呢?
Formal, very polite
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Formal, polite
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
我们可以另约一个时间吗?
Formal, polite
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
我不得不把会面推迟到...
Formal, polite
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Formal, polite
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
我不得不更改我们会面的日期。
Formal, direct
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Formal, polite
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Formal, polite
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
恐怕我必须取消明天的预约。
Formal, polite
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Formal, polite