Romanian | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

I would like an appointment with Mr Smith please.
Aș dori programarea unei întrevederi cu domnul Popescu, vă rog.
Formal, very polite
When would it suit you?
Când vă este convenabil?
Formal, polite
Can we arrange a meeting?
Putem stabili o întrevedere?
Formal, polite
I think we should meet.
Consider că ar trebui să ne întâlnim.
Formal, direct

Appointments - Postponing

I wonder whether we can postpone our meeting?
Mă întrebam dacă există vreo posibilitate de a amâna întrevederea.
Formal, very polite
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Nu am cum să ajung maine la ora 14. Este posibil să ne vedem mai târziu, la 16 de exemplu?
Formal, polite
Would it be possible to set another date?
Considerați că este posibil să stabilim altă întrevedere?
Formal, polite
I have to postpone our meeting until…
Mă văd nevoit să amân întrevederea noastră până...
Formal, polite
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Din păcate am constatat că am o suprapunere în program în ziua în care trebuia să ne întâlnim. Este posibil să alegem o altă dată?
Formal, polite
I am forced to change the date of our meeting.
Mă văd nevoit să schimb data întâlnirii noastre.
Formal, direct
Could we make it a bit earlier/later?
Putem să decalăm mai devreme/târziu?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Nu am reușit să vă contactez la telefon așa că m-am văzut nevoit să vă scriu pentru a vă anunța că am anulat întrevederea de mâine. Îmi pare foarte rău pentru eventualele neplăceri provocate.
Formal, polite
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Din păcate mă văd nevoit să vă anunț că nu voi putea onora întrevederea stabilită și prin urmare va trebui să o anulez.
Formal, polite
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Mă tem că va trebui să anulez întrevederea de mâine.
Formal, polite
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Din cauza faptului că..., mă tem că va trebui să anulez întrevederea noastră.
Formal, polite