Swedish | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

I would like an appointment with Mr Smith please.
Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
Formal, very polite
When would it suit you?
När skulle det passa för dig?
Formal, polite
Can we arrange a meeting?
Kan vi planera in ett möte?
Formal, polite
I think we should meet.
Jag tycker att vi kunde träffas.
Formal, direct

Appointments - Postponing

I wonder whether we can postpone our meeting?
Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
Formal, very polite
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
Formal, polite
Would it be possible to set another date?
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Formal, polite
I have to postpone our meeting until…
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
Formal, polite
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Formal, polite
I am forced to change the date of our meeting.
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
Formal, direct
Could we make it a bit earlier/later?
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
Formal, polite
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Formal, polite
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
Formal, polite
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Formal, polite