Turkish | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

I would like an appointment with Mr Smith please.
Mümkünse eğer Ahmet Bey ile bir randevu ayarlamak istiyorum.
Formal, very polite
When would it suit you?
Hangi zamanlar size uygun olurdu?
Formal, polite
Can we arrange a meeting?
Bir toplantı ayarlayabilir miyiz?
Formal, polite
I think we should meet.
Bence görüşmemiz gerekiyor.
Formal, direct

Appointments - Postponing

I wonder whether we can postpone our meeting?
Toplantımızı başka bir zamana erteleyebilir miyiz acaba?
Formal, very polite
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Yarın öğleden sonra 2'ye yetişemeyeceğim. Biraz daha geç yapamaz mıyız toplantıyı, mesela 4'te?
Formal, polite
Would it be possible to set another date?
Başka bir tarih belirlemek mümkün olur muydu acaba?
Formal, polite
I have to postpone our meeting until…
... tarihine / saatine kadar toplantımızı ertelemek zorundayım.
Formal, polite
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Toplantımızı ayarladığımız tarihte randevu çakışması yaşıyorum. Başka bir tarihe ertelemek mümkün mü acaba?
Formal, polite
I am forced to change the date of our meeting.
Toplantımızın tarihini değiştirmek zorundayım.
Formal, direct
Could we make it a bit earlier/later?
Toplantımızı daha erken/ daha geç yapabilir miyiz?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Telefon ile ulaşamadım size, yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kaldığımı bildirmek için bu e-postayı yazıyorum. Sebep olduğum tüm sorunlar için şimdiden çok özür dilerim.
Formal, polite
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Üzelerek belirtmek zorundayım ki daha önceden ayarladığımız toplantımıza katılamayacağım, ve sonuç olarak toplantımızı iptal etmek zorundayım.
Formal, polite
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Korkarım yarınki toplantımızı iptal etmek zorunda kalacağım.
Formal, polite
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
... sebebiyle korkarım ki randevumuzu iptal etmek zorundayım.
Formal, polite