Chinese | Phrases - Business | Appointments

Appointments - Arranging

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
我想和史密斯先生预约一个时间。
Formal, very polite
Mikor lenne jó Önnek?
什么时间适合您?
Formal, polite
Megbeszélhetünk egy találkozót?
我们能约见一个会面吗?
Formal, polite
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
我认为我们应该见一面。
Formal, direct

Appointments - Postponing

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
我想知道我们是否能推迟会面呢?
Formal, very polite
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
明天下午2点我可能不行,晚一点可以吗?4点钟怎么样?
Formal, polite
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
我们可以另约一个时间吗?
Formal, polite
El kell halasztanom a találkozónkat .....
我不得不把会面推迟到...
Formal, polite
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
不好意思,我们预约的那天我另外有约,我们另约一个时间好吗?
Formal, polite
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
我不得不更改我们会面的日期。
Formal, direct
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
我们的会面能提前/推迟一点吗?
Formal, direct

Appointments - Cancelling

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消明天的预约,对因此造成的任何不便,我表示十分抱歉。
Formal, polite
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
非常抱歉地告诉您,我无法参加我们约定的会面,因而不得不取消预约。
Formal, polite
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
恐怕我必须取消明天的预约。
Formal, polite
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
因为...,恐怕我不得不取消会面。
Formal, polite